775 - Länkfält - Annan utgåva (R)

Läggs i post(er) för andra och följande utgåva eller upplaga av en och samma resurs, för att länka till den först utgivna utgåvan/upplagan (horisontellt samband). 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Annan utgåva: "

8 Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

e Språkkod (NR)
Se även 008/35-37. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

f Kod för utgivningsland (NR)
Se även 008/15-17. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Cuba economic news.
775 1# ‡i Issued also in Spanish. ‡e spa t Cuba economic news. Spanish. Cuba noticias econo?micas ‡x 0590-2932 ‡e eng ‡w (OCoLC)2259984

245 00 ‡a Modern maturity.
775 1# ‡t Modern maturity ‡b NRTA edition ‡w (DLC)sn 84010086 ‡w (OCoLC)8255338

  • No labels