Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

774 - Länkfält - Del inom samling (R)

Läggs in i huvudposten för sammanhållen samling (000/07 : "c", för att länka till de delar som ingår (000/07 : "d") (vertikalt samband). 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Här ingår: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR) 

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

774 00 ‡8 1\c ‡o .1993.010.00130. ‡n [DIAPimage] ‡t Map of area with highlighted street
774 00 ‡8 2\c ‡o NYDA.1993.010.00131. ‡n [DIAPimage] ‡t View of Mill Brook Houses from one of the houses ‡d 89/05
774 00 ‡8 3\c ‡o NYDA.1993.010.00132. ‡n [DIAPimage] ‡t View SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St., ‡d 93/05

  • No labels