773 - Länkfält - Moderpublikation (R)

Används i följande fall: 1. Läggs i post för monografiska och fortlöpande bidrag (000/07 : "a", "b"), för att länka till moderpublikation (vertikalt samband). 2. Ska även läggas i särkatalogiserad del till samling (000/07 : "d"), för att länka till samlingens huvudpost (000/07 : "c") (vertikalt samband).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Ingår i: "

0 Huvudskrift
Används då länkfältet avser huvudpost till flerbandsverk.

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

p Förkortad titel (NR)
Länkmålets 210.

q Volym-, häftes- och sidbeteckning i normaliserad form (NR)
Uppgiften formateras enligt SICI, Serial Item and Contribution Identifier (ANSI/NISO-standard Z39.56 - 1996 (R2002), och kan om så önskas användas som komplement till placeringsuppgift i delfält ‡g.

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 10 ‡a Puuvene muutti elämäni! / ‡c Markku Vento.
773 0# ‡7 nnas ‡w 1059288 ‡t Venemaailma ‡d Helsinki ‡x 0783-5124. ‡g 11(1995) : 9, s.29-31

245 00 ‡a Enkä minä itkenyt silloinkaan.
773 0# ‡7 nncm ‡w M042086155 ‡t Suuri kansanlaulukirja : 500 suomalaista kansanlaulua. - ‡d [Espoo] : Warner/Chappell Music Finland, 1996. - ‡h 1 sävelmäkokoelma. - ‡z 951-757-357-X, ‡o M-042-08615-5, ‡o Warner/Chappell 08615, ‡g s. 26

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säv.
240 10 ‡a Laulut, ‡m lauluääni, piano, ‡n op57
245 00 ‡a 6 laulua, op. 57.
505 0# ‡a Osat: 1. Älven och snigeln (2’36) ; 2. En blomma stod vid vägen (1’53) ; 3. Kvarnhjulet (2’28) ; 4. Maj (3’17) ; 5. Jag är ett träd (2’24) ; 6. Hertig Magnus (4’07) ; 7. Vänskapens blomma (2’39) ; 8. Näcken (3’03)
773 0# ‡7 nnjm ‡w 659107 ‡a Sibelius, Jean, säv.: ‡t Complete songs. - ‡d [London] : Universal Classics UK, p2004. - ‡h 4 CD-äänilevyä. - ‡o Decca 4761725, ‡g levy 3, raidat 9-16

  • No labels