Länkar och standardfraser - allmän information

Nedan beskrivs hur man länkar mellan katalogposter i MARC-formatet

Länkfält (fälten 760-787)

I fälten ingår en beskrivning av länkmålet och dess kontrollnummer (001) eller både och. I länkfälten ingår bara minimimängd beskrivning av länkmålet, och en mer ingående beskrivning kan göras med hjälp av en länk till resursens kontrollnummer som finns i delfält ‡w.

Dessutom möjliggör koderna i delfält ‡7 en form av informationssökning även utan hänvisning till länkmålet. Värdet för indikator 1 i länkfälten anger om man gör en standardfras av fältet.

Anmärkning om komplicerade länkningar (fält 580)

Länkfälten har planerats så att man kan formulera standardfraser om länkmålet i katalogposten för den beskrivna resursen. Om förhållandet är för komplicerat för att uttryckas med de uppgifter som finns i standardfrasen och länkfältet, kan informationen anges i fält 580 (Anmärkning om komplicerad länkningar). Då i anmärkningsfältet används ett passande länkfält 760-780, skriver man inte ytterligare en standardfras i länkfältet.

Länkning (postetikett/19)

Koden visar om länkfältet innehåller tillräckligt med uppgifter för att skapa en begriplig standardfras för länkmålet, eller om bara länkmålets kontrollnummer finns i länkfältet. Om det bara finns ett kontrollnummer i katalogposten bör systemet hämta de uppgifter som behövs från länkmålets katalogpost.

Följande delfält eller delfältskombinationer behövs för att skapa en standardtext:

  • Delfält ‡a + ‡t (Huvuduppslagets rubrik + Titel)
  • Delfält ‡a + ‡s (Huvuduppslagets rubirk + Uniform titel)
  • Delfält ‡t (Titel)
  • Delfält ‡u (ISRN-beteckning, International Standard Technical Report Number)
  • Delfält ‡r (Rapportnummer)

Biuppslag (fälten 700-730)

Då katalogiseringsreglerna kräver att titeln i länkfältet behöver ett biuppslag, anges denna i ett lämpligt biuppslagsfält 700-730. Länkfälten kan inte användas istället för biuppslag. Biuppslag kan inte heller användas som länkfält, eftersom ett biuppslag inte ger möjlighet att skapa en standardfras eller länka till ett länkmål.

Delobjekt / Delar av en helhet

Fält 773 (Länkfält - Moderpublikation) används för att länka ett delobjekt eller en del av en helhet till länkmålet eller moderpublikationen. Till exempel i en katalogpost som beskriver en tidskriftsartikel innehåller fält 773 ifrågavarande tidskrifts uppgifter. I delfält ‡g anges artikelns placering i tidskriften. Katalogposten som beskriver moderpublikationen (t.ex. en publikation eller en samling) kan innehålla information om delobjekten eller delarna av helheten i fält 774 (Länkfält - delobjekt). Information om de olika delarna anges i separata fält i 774.

  • No labels