662 - Ämnesord - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Land / Överordnat territorium (R)

b Delstat, provins, län eller motsvarande (NR)

c Landskap, region eller motsvarande (R)

d Stad, kommun (NR)

e Funktionsterm (R)

f Stads- eller kommundel (motsvarande) (R)

g Annat geografiskt område (R)

h Utomjordiskt territorium (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för indexeringssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

662 ## ‡a Antarctica. ‡2 lcsh/naf

662 ## ‡a Japan ‡c Hokkaido ‡g Asahi-dake. ‡2 pemracs

662 ## ‡b Maryland ‡c Montgomery ‡d Silver Spring. ‡2 gnis

662 ## ‡b Ontario ‡c Essex ‡d Windsor. ‡2 cgnbd

662 ## ‡a Japan (nation) ‡g Kanto (region) ‡c Tokyo (metropolis) ‡d Tokyo (inhabited place) ‡f Shibuya. ‡2 tgn

662 ## ‡a United States ‡b California ‡c Los Angeles (County) ‡d Los Angeles ‡f Little Tokyo. ‡2 tgn

662 ## ‡a Africa ‡g Nile River ‡g Sixth Cataract. ‡2 tgn

662 ## ‡h Mars ‡h Valles Marineris. ‡2 MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature

  • No labels