658 - Indexterm - Kursplans målsättning (R)

Termer som anger resursens användning inom något studieprogram eller någon kursplan. Också kursplanskoder anges i detta fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Målsättning för huvudkursen (NR)

b Målsättning för underordnad kurs (R)

c Kursplanskod (NR)
Kod för studieprogram eller kursplan i delfält ‡a.

d Korrelationsfaktor (NR)
I vilken grad motsvarar resursen studieprogrammets eller kursplanens målsättningar?

2 Kod för indexeringssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Curriculum Objective Term and Code Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

658 ## ‡a Reading objective 1 (fictional) ‡b understanding language, elements of plots, themes, motives, characters, setting by responding to the multiple-meaning word ‡c NRPO2-1991 ‡d highly correlated. ‡2 ohco

658 ## ‡a Math manipulatives ‡d highly correlated. ‡2 [source code]

658 ## ‡a Drug abuse awareness ‡b peer pressure ‡b understanding the law. ‡2 local

658 ## ‡a Health objective 1 ‡b handicapped awareness ‡c NHP01-1991 ‡d highly correlated. ‡2 ohco

658 ## ‡a Reading objective 1 ‡b identify, locate, and use information ‡c NRP01-1991. ‡2 accssd

  • No labels