657 - Indexterm - Funktion (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) System

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Funktion (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för indexeringssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Function Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

657 #7 ‡a Personnel benefits management ‡x Industrial accidents ‡x Morbidity ‡x Vital statistics ‡z Love Canal, New York. ‡2 New York State Management Functions Index

  • No labels