656 - Indexterm - Yrke (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) System

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Yrke (NR)

k Form (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för indexeringssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Occupation Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

656 #7 ‡a kuvaamataidonopettajat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7705

656 #7 ‡a informatiker ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3249

  • No labels