Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

655 - Indexterm - Genre eller Form (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av sökelement

# Standard

0 Fasetterad

Andra indikator (Ind. 2) System

0 Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Genre/form uppgift eller fokusterm (NR)

b Term som inte är fokusterm (R)

c Kod/beteckning för fasett eller hierarki (R)
Ange den kod eller beteckning som föreskrivs i instruktionerna för det indexeringssystem som används.

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för indexeringssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

655 #7 ‡a periodika ‡2 slm/swe ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1332

655 #7 ‡a kriminalfiktion ‡2 slm/swe ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s911

655 #7 ‡a tilastot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s276

655 #7 ‡a statistik ‡2 slm/swe ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s276

655 #7 ‡a Bird's-eye views ‡y 1874. ‡2 gmgpc

655 07 ‡c k ‡b Laminated ‡c m ‡b marblewood ‡c v ‡a bust. ‡2 aat

655 #7 ‡a Dictionaries ‡x French ‡y 18th century. ‡2 rbgenr


  • No labels