654 - Ämnesord - Fasetterade termer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

# Uppgift saknas

0 Nivå ej specificerad

1 Primär

2 Sekundär

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Fokusterm (NR)

b Term som inte är fokusterm (R)

c Kod/beteckning för fasett eller hierark (R)
Ange den kod eller beteckning som föreskrivs i instruktionerna för det ämnesordssystem som används.

e Funktionsterm (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

654 0# ‡c f ‡b Rococo ‡c k ‡b carved ‡c k ‡b gilded ‡c m ‡b wood ‡c t ‡a chairs ‡2 aat

654 0# ‡c r ‡a landscape gardens ‡c y ‡b 18th century ‡c z ‡b England ‡2 aat

654 1# ‡c k ‡a interior design ‡2 aat

  • No labels