651 - Ämnesord - Geografiskt namn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Geografiskt namn (NR)

e Funktionsterm (NR)

g Övrig information (R)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

651 #7 ‡a Frankrike ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p104968

651 #7 ‡a Ranska ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p104968

651 #7 ‡a Norrnäs (Närpes) ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p109074

651 #0 ‡a Amazon River.

651 #0 ‡a Altamira Cave (Spain)

651 #0 ‡a Pompeii (Extinct city)


  • No labels