650 - Ämnesord - Term (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

# Uppgift saknas

0 Nivå ej specificerad

1 Primär

2 Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)

b Term som följer geografiskt namn som sökelement (NR)

c Plats för en händelse (NR)

d Tidsangivelse för en händelse (NR)

e Funktionsterm (NR)

g Övrig information (R)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

650 #7 ‡a bibliotek ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2787 

650 #7 ‡a metsäekosysteemit ‡2 agrofors

650 #7 ‡a Finlandiahuset ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15419

650 #2 ‡a Skin Diseases ‡x diagnosis.

650 #0 ‡a Architecture, Modern ‡y 19th century.

650 00 ‡a Flour industry ‡v Periodicals.

650 17 ‡a Career Exploration. ‡2 ericd


  • No labels