611 - Ämnesord - Konferensnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 111.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR).

c Konferensort (R)

d Konferensår eller fördragsdatum (R)

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn, när ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

611 24 ‡a Europeisk säkerhets- och samarbetskonferens.

  • No labels