Child pages
  • 59X - Lokala anmärkningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

59X - Lokala anmärkningar

Fälten 590-599 har reserverats för lokal användning och deras innehåll kan definieras lokalt.

Se även Databas- eller systemspecifika fält

  • No labels