Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

586 - Anmärkning - Utmärkelser (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# "Belöningar: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

586 ## ‡a Finlandia-priset, 2002

586 ## ‡a Syksyn sävel 1978, 1. sija

586 ## ‡a Academy Award for Best Picture, 1987

586 8# ‡a "Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81"

586 ## ‡a Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981

  • No labels