Child pages
  • 565 - Anmärkning - Fallfilspecifika uppgifter (R)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

565 - Anmärkning - Fallfilspecifika uppgifter (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

# "Filstorlek: "

0 "Poststruktur: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Antal fall/variabler (NR)

b Namn på variabel (R)

c Population (R)

d Ändamål och täckning (R)

e Fileringsschema eller -kod (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

565 ## ‡3 Military petitioners files ‡a 11; ‡b name; ‡b address; ‡b date of birth; ‡b place of birth; ‡b date of application; ‡b dates of service; ‡b branch of service; ‡b rank; ‡b date of induction; ‡b latest occupation; ‡b dependents; ‡c pensioners; ‡d Civil War (1861-65) veterans

565 0# ‡3 Product use survey ‡a 3; ‡b sex; ‡b age; ‡b marital status; ‡c retail customers; ‡d Northeast coast distribution area

565 0# ‡3 Conscription files ‡a 9; ‡b SSN; ‡b name; ‡b address...

  • No labels