Child pages
  • 563 - Anmärkning - Bokband (R)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

563 - Anmärkning - Bokband (R)

Fältet används företrädesvis för bokbandsinformation avseende antikvariskt material och äldre tryck.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN för en elektronisk resurs.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

563 ## ‡a Late 16th century blind-tooled centrepiece binding, dark brown calf. ‡u [URI] ‡5 Uk

563 ## ‡a Gold-tooled morocco binding by Benjamin West, ca. 1840. ‡u [URI] ‡5 Uk

  • No labels