Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

561 - Anmärkning - Provenienshistorik och ägarförhållanden (R)

Fältet används företrädesvis för exemplarspecifika anmärkningar om proveniens och ägarförhållande avseende antikvariskt material, äldre tryck och specialsamlingar. Uppgiften placeras normalt i bibliotekets egen beståndspost (fält 541).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

# Uppgift saknas

0 Sekretessbelagd information

1 Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

561 ## ‡a Etukannessa Agricolan nimen alkukirjaimet MI AG ja vuosiluku 1539.

561 ## ‡a Monrepos’n kirjasto, exlibris ’Bibliotheque des deux amis’.

561 ## ‡a Taulu on kuulunut Antellin kokoelmaan.

561 1# ‡a Collated: 1845-1847.

561 0# ‡a From the collection of L. McGarry, 1948-1957.

561 ## ‡3 Family correspondence ‡a Originally collected by Henry Fitzhugh, willed to his wife Sarah Jackson Fitzhugh and given by her to her grandson Jonathan Irving Jackson, who collected some further information about his grandmother and the papers of their relatives and Cellarsville neighbors, the Arnold Fitzhugh's, before donating the materials along with his own papers as mayor of Cellarsville to the Historical Society.

  • No labels