556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)

Till exempel manualer, där en datafils innehåll och användning förklaras.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# "Fildokumentation: "

8 Ej preciserad 

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

z ISBN (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

556 ## ‡a "Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

556 8# ‡a Documentation also available as FSWEC- 77/0387-1.

556 ## ‡a BASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer hardware reference library); 6361132.

  • No labels