Child pages
  • 555 - Anmärkning - Kumulerade register eller sökhjälpmedel (R)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

555 - Anmärkning - Kumulerade register eller sökhjälpmedel (R)

Information om kumulerat register för en fortlöpande resurs, eller sökhjälpmedel för arkivmaterial, manuskript eller grafiska resurser.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# "Kumulerat register: "

0 "Sökhjälpmedel: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Enhet etc. som tillhandahåller materialet (R)

c Detaljeringsgrad (NR)

d Referens till fristående index (NR)
Referens till ett tryckt eller opublicerat index eller sökhjälpmedel, då det inte katalogiserats i samma post som objektet.

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN för en elektronisk resurs.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

555 ## ‡a Tekstilehtinen levystön aulassa.

555 ## ‡a Vols. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1.

555 0# ‡3 Inventory ‡b available in library; ‡c folder level control.

555 8# ‡a Cards are filed in the Biographical Index in the Reading Room.

555 8# ‡a Finding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet. ‡u http://hdl.loc.gov/locmss/eadmss/ms996001

  • No labels