534 - Anmärkning - Original (R)

Beskrivning av originalversionen, då största delen av den bibliografiska posten beskriver en kopia och det finns olikheter i den bibliografiska beskrivningen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Originalets huvuduppslag (NR)

b Upplageuppgift (NR)

c Utgivning, distribution etc. (NR)

e Fysisk beskrivning (NR)

f Serieuppgift (R)

k Nyckeltitel (R)

l Originalets ägare (NR)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning om originalet (R)

o Annan resursidentifikator (R)

p Inledande fras (NR)

t Originalets huvudtitel (NR)

x Originalets ISSN (R)

z Originalets ISBN (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

534 ## ‡p Alkuperäinen: ‡a Lemberger, G., ‡c 1524.

534 ## ‡p Alkuperäisen julkaisutiedot: ‡c Suomen Filmiteollisuus, 1940.

534 ## ‡p Alkuperäinen: ‡a Raamattu. ‡t Biblia, se on Coco pyhä Ramattu, suomexi. Pääramattuin, hebrean ja grecan jälken: esipuhetten, marginaliain, concordantiain, selitösten ja registerein cansa, ‡c Stocholmis : Präntätty Henrich Keisarilda, 1642. ‡e [22], 716 lehteä ; 2:o (38 cm).

534 ## ‡p Alkuperäinen: ‡a Wahlenberg, Göran. ‡t Geografisk och ekonomisk beskrifning om Kemi Lappmark i Vesterbottens höfdingsdöme med geografisk karta på bergsrådet Friherre S. G. Hermelins anmodan, författad av Göran Wahlenberg …, ‡m 1:15000000: ‡c Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1804. ‡e 435 x 255 mm ‡l Helsingin yliopiston kirjasto.

534 ## ‡p Originally issued: ‡a Frederick, John. ‡t Luck. ‡n Published in: Argosy, 1919.

534 ## ‡p Originally published: ‡c New York : Harper & Row, 1972, ‡b 1st ed.

534 ## ‡p Reproduction of: ‡t Femme nue en plein air, ‡c 1876. ‡e 1 art original : oil, col. ; 79 x 64 cm. ‡l In Louvre Museum, Paris.

534 ## ‡c p1987 ‡o Finlandia Records FACD357.

  • No labels