Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

533 - Anmärkning - Reproduktion (R)

Används normalt i katalogpost avseende verk reproducerade i annat medium än originalet. Vanligt förekommande exempel är mikrofilmade och digitaliserade reproduktioner av tryckta originalverk.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Typ av reproduktion (NR)

b Ort för reproduktionen (R)

c Ansvarig institution (R)

d Tidpunkt (NR)

e Fysisk beskrivning (NR)

f Serieuppgift (R)

m Utgivningstider och/eller numrering (R)

n Anmärkning om reproduktionen (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Fast kodfält för reproduktionen (NR)
15 positioner (0-14) kodad information i enlighet med det bibliografiska formatets fält 008. Varje position innehåller varken kod eller fyllnadstecken (|).
/0 : Typ av utgivningsdatum, utgivningsstatus (jfr bib 008/06-- allmänt)
/1-4 : Årtal/datum 1 (jfr bib 008/07-10 -- allmänt)
/5-8 : Årtal/datum 2 (jfr bib 008/11-14 -- allmänt)
/9-11 : Utgivningsland (jfr bib 008/15-17 -- allmänt)
/12 : Frekvens (jfr bib 008/18 -- fortlöpande resurser)
/13 : Regelbundenhet (jfr bib 008/19 -- fortlöpande resurser)
/14 : Form (jfr bib 008/23 -- böcker)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

533 ## ‡a Microfilm. ‡b Washington, D.C. : ‡c United States Historical Documents Institute, ‡d [1972] ‡e 12 reels ; 35 mm ‡7 s1972####dcun#a

533 ## ‡a Photocopy. ‡b Seattle, Wash. : ‡c University of Washington, ‡d 1979. ‡e 28 cm

533 ## ‡a Microfilm. ‡m Vol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856). ‡b Washington, D.C.‡cLibrary of Congress Photoduplication Service, ‡d 1971. ‡e 3 microfilm reels; 35 mm. ‡n Issues for 1853-1856 on reel with: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860)

533 ## ‡3 Correspondence files ‡a Microfilm. ‡b Middleton, Conn., ‡c Wesleyan University Archives, ‡d 1973. ‡e35 mm. negative. ‡7 s1973####ctun#a

  • No labels