Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

530 - Anmärkning - Andra tillgängliga utföranden (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
För fortlöpande resurser anges i delfält ‡a även uppgifter om reursens tillgänglighet, tillgänglighetsvillkor och beställningsnummer.

b Enhet etc. som tillhandahåller materialet (NR)
Organisationsenhet eller försäljare, som tillhandahåller resursen.

c Villkor (NR)

d Ordernummer (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN för en elektronisk resurs.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

530 ## ‡a Julkaistu myös verkkojulkaisuna.

530 ## ‡a Julkaistu myös paperimuodossa.

530 ## ‡a Även pappersversion.

530 ## ‡a Saatavana myös paperimuodossa julkaisijalta.

530 ## ‡a Julkaistu myös CD-ROMina.

530 ## ‡a Myös digitoituna Kansalliskirjastossa.

530 ## ‡a Ilmestynyt myös C-kasettina.

530 ## ‡a Available in microfilm as part of the Papers of Grover P. Stover; ‡b Documentary Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y. 10006; ‡c Buyers must acquire entire film set; ‡d DM-GPS81.

530 ## ‡3 Ethnic enrollment study data ‡a Available in computer file and in computer output microfiche; ‡b State Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 53706.

530 ## ‡a Online version available via The New Bartleby Library ‡u http://www.bartleby.com/99/index.html

  • No labels