Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

525 - Anmärkning - Supplement (R)

Uppgifter om supplement eller specialnummer som inte har en egen bibliografisk post eller är införda i fältet 770 (Länkfält - Supplement, specialnummer, del).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

525 ## ‡a Joissakin numeroissa mukana suplementti.

525 ## ‡a Erikseen numeroitu suplementti versiossa 5.

  • No labels