Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

524 - Anmärkning - Rekommenderad citens (R)

Rekommenderad form för källhänvisning.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

# "Citeras som: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

2 Källa för använt schema (NR)
Koden tas från en förteckning, se Citation Scheme Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

524 ## ‡a James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.

524 ## ‡a ALS, S.W. Johnson to J.H. Hyde, January 17, 1923, in the James Hazen Hyde Papers, 1891-1941, New York Historical Society.

524 ## ‡a Smithsonian Archives Record Unit 54, Joseph Henry Collection, 1808, 1825-1878, Box 1, Folder 6, Item 3.

524 ## ‡a Department of Public Instruction. Division of Management, Planning and Federal Services. Public School Enrollment, 1974-1975. Computer file.

524 ## ‡3Bundeswildschutzverordnung ‡a BWildSchV ‡2 publshr

524 ## ‡a C.A.S. ‡2 glc/1988

  • No labels