Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

522 - Anmärkning - Geografisk täckning (R)

Information om resursens (oftast forskningsmaterialets) geografiska täckning. Samma information kan anges i kodform i fält 052 (Geografisk klassifikation).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

# "Geografisk täckning: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

522 8# ‡a County-level data from four Northwestern states (Idaho, Montana, Oregon, Washington).

522 ## ‡a Canada.

  • No labels