Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

518 - Anmärkning - Tid och plats för en händelse (R)

Anmärkning om tidpunkt och/eller plats associerad med till exempel skapandet, inspelningen, uppförandet ellet utsändningen av en händelse eller upptäckten av ett naturligt förekommande föremål. Informationen kan även registreras i kodad form i fält 033.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

d Annan relaterad information (R)

o Tidpunkt/datum för händelse (R)

p Plats för händelse (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kontrollerad lista använd i delfält ‡p (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

518 ## ‡a Inspelad i Wien 1961.

518 ## ‡a Filmad i Rom och Venedig i januari-juni 1976.

518 ## ‡3 Suomea, ole hyvä! : kuullun ymmärtämisen äänite ‡a Äänitetty 2000.

518 ## ‡d 1997 April 22-23 ‡p Paradise Studios, Sydney.

518 ## ‡o Filmed on location ‡p Rome and Venice ‡d 1976 January through June.

  • No labels