Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

516 - Anmärkning - Filtyp och data (R)

Allmän beskrivning av filtyp (t.ex. text, datorspel, numeriska data). I fältet kan också ingå mer detaljerad information om textresursens form eller genre (t.ex. biografi, register). Den allmänna filtypen anges som en kod i 008/26 (Typ av elektronisk resurs).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

# "Filtyp: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

516 ## ‡a Datorprogramm.

516 ## ‡a Numerisk data (statistiker).

  • No labels