Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

513 - Anmärkning - Rapporttyp och -period

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Rapporttyp (NR)

b Period som täcks av rapporten (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

513 ## ‡a Interim report; ‡b Jan.-July 1977.

513 ## ‡a Quarterly technical progress report; ‡b Jan.-Apr. 1, 1977.

  • No labels