Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

507 - Anmärkning - Skala (NR)

Anmärkning för grafiska resurser. Här anges skalan för arkitektoniska ritningar eller tredimensionella objekt. Skalan för kartresurser anges i fält 255 (Kartografiska matematiska uppgifter).

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Övrig information (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

507 ## ‡a Mittakaava 1:10 alkuperäisestä.

507 ## ‡b Perspektivkarta, inte i skala.

507 ## ‡a Scale 1:500000; ‡b 1 in. equals 8 miles.

  • No labels