Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

505 - Anmärkning - Formaterad innehållsförteckning (R)

Titel och eventuellt upphov med mera på de kapitel, uppsatser, artiklar, delar eller separata verk som ingår i den beskrivna resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Fullständighet i redovisningen

0 Fullständig

1 Ofullständig
Alla delar i ett flerbandsverk har ej beskrivits, eftersom de inte varit tillgängliga.

2 Valda delar
Alla delar har varit tillgänliga, men bara en del av dem ingår i  beskrivningen.

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2) Innehållsnivå

# Standard
Hela innehållsanmärkningen läggs i ‡a, med utskriven ISBD-interpunktion. Används även då man önskar redovisa innehållsanmärkning via extern länk (URI) i ‡u.

0 Utökad
Innehållet är specificerat med hjälp av ‡r, ‡t och eventuellt även ‡g. Delfält ‡a får ej förekomma.

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Används då ind. 2 = #. Hela anmärkningen, med utskriven ISBD-interpunktion, placeras i ‡a.

g Övrig information (R)
I fältets inledning kan man ange en lämplig standardfras då andra indikatorns värde är 0.

r Upphovsuppgift (R)

t Titel (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel ett URL eller ett URN för en elektronisk resurs.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

505 0# ‡a Työmiehen vaimo ; Hanna ; Köyhää kansaa ; Salakari ; Lehtori Hellmanin vaimo ; Agnes.

505 00 ‡t Gamla testamentet ; ‡t Nya testamentet.

505 10 ‡t Rakkausrunoja / ‡r Abbas Ibn al-Ahnaf ; ‡r suomentanut englantilaisista käännöksistä Pekka Suhonen ‡g s.51-69.

505 0# ‡a Köyhä laulaja ; Yksinäinen harmonikka ; Rakovalkealla ; Kaksi vanhaa tukkijätkää ; Varmuuden vuoksi ; Tosca.

505 8# ‡a Teoksen osat: 1. Adagio molto - Allegro con brio (12’40) ; 2. Larghetto (9’55) ; 3. Scherzo & Trio: Allegro (4’24) ; 4. Allegro molto (6’30).

505 00 ‡t Quark models / ‡r J. Rosner. ‡t Introduction to gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions / ‡r C. Quigg. ‡t Deep inelastic leptognnucleon scattering / ‡r D.H. Perkins. ‡t Jet phenomena / ‡r M. Jacob. ‡t An accelerator design study / ‡r R.R. Wilson. ‡t Lectures in accelerator theory / ‡r M. Month.

505 0# ‡u http://www.loc.gov/catdir/toc/99176484.html

505 8# ‡a S. 52-58: Kenkäalan sanasto.

500 ## ‡a Sisältää kirjojen, karttojen, äänitteiden, videoiden, moniviestinten ja elektronisen aineiston viitetietoja.

  • No labels