Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

502 - Anmärkning - Dissertation o. dyl. (R)

Uppgift om ort, lärosäte och år med mera för disputationen kan delas upp på sina respektive delfält. Posten ska normalt även innehålla koden 008/24(-27) = m.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Disserationsanmärkning (NR)

b Akademisk examen (NR) - används ej i Finland

c Disputationsort och lärosäte (NR)

d Disputaionsår (NR)

g Övrig dissertationsanmärkning (R)

o Dissertationsidentifikator (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

502 ## ‡a Väitösk. : ‡c Oulun yliopisto, ‡d 1992.

502 ## ‡a Akad. avh. : ‡c Åbo Akademi, ‡d 2003.

502 ## ‡a Diss. : ‡c Stockholm : Tekniska högskolan, ‡d 1980.

  • No labels