Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

383 - Numerisk beteckning för musikaliskt verk (R)

Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera det musikaliska verkets numeriska beteckning (serienummer, opusnummer eller beteckning i tematiskt index) tilldelad av kompositören, utgivaren eller en musikvetare. Uppgiften kan användas för att särskilja annars likalydande verktitlar.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Serienummer (R)

b Opusnummer (R)

c Beteckning i tematiskt index (R)

d Kod för tematiskt index (NR)

e Utgivare associerad med opusnummer (NR)

2 Källa för tematisk indexkod (NR)
Koden tas från en förteckning, se Thematic Index Code Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

383 ## ‡a Nr 14, ‡b op. 27, nr 2

383 ## ‡c BWV211

383 ## ‡c RV269, ‡c RV315, ‡c RV293, ‡c RV297 ‡d Ryom ‡2 mlati

383 ## ‡b Op. 5 ‡e Hummel

383 ## ‡3 Romance ‡b op. 127

  • No labels