Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

382 - Uppsättning för framförande av musikaliska verk (R)

Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera den uppsättning (röster, instrument) för vilken det musikaliska verket eller uttrycket är skrivet eller uppfört. Uppgiften kan användas för att särskilja uppsättningen för annars likalydande verk- eller uttryckstitlar.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Kan styra standardfras

# Ej preciserad

0 Uppsättning

1 Partiell uppsättning

Andra indikator (Ind 2) Indexering

# Uppgift saknas

0 Indexeras ej

1 Indexeras

Delfält

a Uppsättning (R)

b Soloinstrument eller solostämma (R)

d Kompletterande instrument (R)

e Antal ensembler av samma typ (R)

n Antal instrument/röster i föregående delfält (R)

p Alternativ uppsättning (R)

r Totalt antal soloinstrument eller solostämmor som uppträder med ensembler (NR)

s Totalt antal uppsättningsmedlemmar (NR)

t Totalt antal ensembler (NR)

v Anmärkning (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kontrollerad lista (NR)
Koden tas från en förteckning, se Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

382 ## ‡a blandad kör ‡a orgel

382 ## ‡a piano

382 11 ‡a didgeridoo ‡n 1

382 01 ‡b flöjt ‡a orkester

382 01 ‡a flöjt ‡n 1 ‡d piccolaflöjt ‡n 1

382 ## ‡a didgeridoo ‡v didgeridoo, andra instrumenter identifierades inte

  • No labels