Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

381 - Andra särskiljande karakteristika för verk eller uttryck (R)

Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att - normalt tillsammans med fält 380 - komplettera eller precisera andra särskiljande karakteristika för annars likalydande verk- eller uttryckstitlar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Särskiljande karakteristika (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna uppgifter inte kan anges via URI. Jfr delfält ‡u ovan.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för kontrollerad lista (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)       

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

381 ## ‡a Douglas

381 ## ‡a Arrangemang

381 ## ‡a Urval

381 ## ‡3 1942 version of original 1925 film, with audio ‡a Sound version

381 ## ‡3 Goldberg variations ‡a arranged

  • No labels