Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

380 - Verkets genre eller form (R)

Den genre eller form som verket tillhör. Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera särskiljande element för annars likalydande verktitlar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Genre/Form (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för genre-/formlista (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)      

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

380 ## ‡a Skådespel

380 ## ‡a Koreografiskt verk

380 ## ‡a TV-program

380 ## ‡3 The belles of St. Trinians ‡a Motion picture music ‡2 lcgft

  • No labels