Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

366 - Tillgänglighet på marknaden (R)

Avsett för bokhandelns information: utgivningsdatum, tillgänglighetsstatus, out-of-print m.m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Utgivarens titeluppgift i förkortad form (NR)

b Utgivningsdatum (NR)
Datumformat: yyyymmdd

c Tillgänglighetsstatus (kod/datum) enligt standard angiven i delfält ‡2 (NR)

d Förväntat nytt tillgänglighetsdatum (NR)

e Anmärkning om publikationens tillgänglighet (NR)

f Kod för rabattvillkor (NR)

g Datum fr.o.m. vilket publikationen är utgången/slutsåld (NR)
Datumformat: yyyymmdd

j Landkod enligt ISO 3166-1 (NR)
Koden tas från en förteckning, se ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.

k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

m Organisation som tillhandahåller uppgifterna i detta fält (NR)

2 Standard för priskod angiven i ‡c (NR)
Koden tas från en förteckning, se Availability Status Code Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

366 ## ‡a Steinberg Adolescence (3rd ed) ‡b 19921200

366 ## ‡b 19960517 ‡c NP 19951205 ‡2 onix-as

366 ## ‡c RP 19951205 ‡d 19960600

366 ## ‡c OP 20011105 ‡g 20011013 ‡j UK ‡2 onix-as

  • No labels