Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

365 - Marknadspris (R)

Avsett för bokhandelns information: bokhandelspris, ONIX priskod, giltighetstid för angivet pris, landkod, valuta, momssatser m.m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Priskod enligt standard angiven i ‡2 (NR)

b Marknadspris (NR)

c Valutaenhet (NR)

d Kod för enhet som prissättningen avser (NR)

e Anmärkning (NR)

f Datum fr.o.m. vilket priset gäller (NR)
Datumformat i ‡f-‡g: yyyymmdd

g Datum t.o.m. vilket priset gäller (NR)

h Skattestats 1 (NR)

i Skattestats 2 (NR)

j Landkod enligt ISO 3166-1 (NR)
Koden tas från en förteckning, se ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.

k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

m Organisation som fastställt priset (NR)

2 Standard för priskod angiven i ‡a (NR)
Koden tas från en förteckning, se Price Type Code Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

365 ## ‡a 01 ‡b 45.00 ‡c USD ‡d 00 ‡2 onix-pt

365 ## ‡a 02 ‡b 0.59 ‡c GBP ‡d 01 ‡j GB ‡h S 0.50 17.5 0.59.09 ‡2 onix-pt

  • No labels