Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

363 - Alfanumeriska och-eller kronologiska volymbeteckningar i normaliserad form (R)

Uppgift i normaliserad form avseende resursens start-/slutsekvenser (år, volym, nummer etc.) och utgivningsstatus.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Start-/slutsekvens
År, volym, nummer etc. för start- respektive sluttidpunkt kan redovisas i var sitt 363-fält, som sammanlänkas med delfält ‡8.

# Uppgift saknas

1 Startsekvens

2 Slutsekvens

Andra indikator (Ind. 2) Utgivningsförhållanden

# Uppgift saknas / Ej specificerad

1 Utgivning avslutad

2 Utgivning pågår

Delfält

a Överordnad numerisk beteckning (nivå 1) (NR)

b Underodnad numerisk beteckning (nivå 2) (NR)

c Underodnad numerisk beteckning (nivå 3) (NR)

d Underodnad numerisk beteckning (nivå 4) (NR)

e Underodnad numerisk beteckning (nivå 5) (NR)

f Underodnad numerisk beteckning (nivå 6) (NR)

g Alternativ numerisk beteckning (nivå 1) (NR)

h Överordnad kronologisk beteckning (nivå 1) (NR)

j Underordnad kronologisk beteckning (nivå 2) (NR)

k Underordnad kronologisk beteckning (nivå 3) (NR)

l Underordnad kronologisk beteckning (nivå 4) (NR)

m Alternativ kronologisk beteckning (NR)

u Överordnad alfabetisk beteckning (NR)

v Överordnad utgivningsbeteckning (NR)
Används då utgivningstiden är en annan än i delfält ‡i

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

363 01 ‡i8 2004

363 01 ‡a 15 ‡b 2 ‡i 2005

  • No labels