Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

362 - Alfanumeriska och-eller kronologiska volymbeteckningar (R)

Det första och det sista häftets årtal/årgång och/eller löpande numrering för en fortlöpande resurs. Om uppgifter om årtal tas från annan källa än publikationens första eller sista nummer, uppges källan i allmänhet i anmärkningsfältet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Uppgiftens form

0 Normaliserad form

1 Icke normaliserad form

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Alfanumeriska och/eller kronologiska beteckningar med delord (NR)

z Uppgiftslämnare (NR)
Får endast förekomma då ind. 1 = "1". Källhänvisning för uppgift som angetts i delfält ‡a, används då första indikatorns värde är 1.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

362 0# ‡a 1958, 1-1991, 10

362 0# ‡a 15. vsk., 1 (1969)-36. vsk., 8 (1990)
Löpande numrering.

362 0# ‡a 1988/1989-
Täckningsår avviker från kalenderåret.

362 0# ‡a 63 (1985/86) (verksamhetsåret 148-)
Två olika numreringssätt.

362 0# ‡a 15. Aug. 1995-

362 0# ‡a 23. Jahrg., Nr 4 (1972)-

362 0# ‡a Vol. 10, no. 1 (Jan./Feb. 1991)-

362 0# ‡a Vol. 6 (13, no 3/4 (1969)-)

362 0# ‡a Vol. 1, no. 1 (Jan. 1941)-vol. 4, no. 5 (May 1950 ; n.s., vol.1, no. 1 (June1950)-vol.2, no. 12 (May 1952)

362 1# ‡a Began with 1930 issue. ‡z Cf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 1975.

  • No labels