Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

355 - Grad av sekretess (R)

Sekretessbelagd information för ett dokument, en titel, ett sammandrag, en innehållsanmärkning och/eller en upphovsman. Dessutom kan här anges instruktioner för hantering eller spridning. Fältet kan också innehålla information om sekretessgradens nedklassning eller frisläppning, namn på säkerhetsklassystemet eller koden för klassens ursprungsland.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretessbelagd information

0 Hela dokumentet

1 Titel

2 Sammanfattning

3 Innehållsanmärkning

4 Upphovsman

5 Post

8 Annat

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Sekretessgrad (NR)
Term som definierar dokumentets, titelns, sammandragets, innehållsanmärkningens eller upphovsmannens sekretessgrad t.ex. offentlig, hemlig, konfidentiell.

b Hanteringsinstruktioner (R)
T.ex. vilka som kan hantera eller se dokumentets, titelns, sammandragets, innehållsanmärkningens eller upphovsmannens namn.

c Uppgift om extern spridning (R)

d Uppgift ang. nedklassning eller frisläppande (NR)
Framställs ofta som en fras, t.ex. OARD (Original Agency Determination Required). Datum anges I delfält ‡g eller ‡h.

e Klassifikationssystem (NR)

f Kod för ursprungsland (NR)
Kod för ursprungsland. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

g Datum för nedklassning (NR)

h Datum för frisläppande (NR)

j Myndighet ansvarig för nedklassning/frisläppande (R)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

355 0# ‡a Salainen ‡h 1.10.2011

355 0# ‡a Unclassified ‡b FOUO

355 2# ‡a Confidential ‡b NOFORN

355 0# ‡a Secret ‡b FRD ‡c AS ‡d 010101

355 0# ‡a Top Secret ‡c US ‡c CA ‡f xxk

355 0# ‡a Secret ‡b NOFORN ‡h 20230301 ‡j [agency identifier]

  • No labels