Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

352 - Digital grafisk representation (R)

Beskrivning av referensmetod och mekanism för digital grafisk representation. Information om lagringsteknik, objektens antal och filformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Direkt referensmetod (NR)

b Objekttyp (R)

c Objekträkning (R)

d Radräkning (NR)

e Kolumnräkning (NR)

f Vertikalräkning (NR)

g VPF topologinivå (NR)

i Beskrivning genom indirekt referens (NR)

q Format (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

352 ## ‡a Vector.

352 ## ‡a Point : ‡b Entity point.

352 ## ‡a Raster : ‡b pixel ‡d (5,000 x ‡e 5,000) ; ‡q Tiff.

352 ## ‡a Vector : ‡b GT-polygon composed of chains ‡c (70).

352 ## ‡a Vector : ‡i 100 year floodplain boundary, 500 year floodplain boundary.

  • No labels