Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

343 - Data för plankoordinater (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kodningsmetod för plankoordinater (NR)

b Enheter för avstånd i planet (NR)

c Upplösning för abskissan (NR)

d Upplösning för ordinatan (NR)

e Upplösning för avståndet (NR)

f Upplösning för bäringen (NR)

g Enheter för bäringen (NR)

h Referensriktning för bäringen (NR)

i Referensmeridian för bäringen (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

343 ## ‡a Distance and bearing.

343 ## ‡a Coordinate pair; ‡b meters; ‡c 22; ‡d 22.

343 ## ‡a Coordinate pair ‡e 30.0; ‡f 0.0001; ‡g Degrees, minutes and decimal seconds; ‡h North; ‡b U.S. feet.

343 ## ‡i Magnetic

  • No labels