Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

342 - Geodata, landskapsdata eller geografiska rumsliga data (R)

Beskrivning av koordinaternas referensramar. Användaren bör vara medveten om hur referensmetoden som använts i måttskalan har inverkat på geodatans noggrannhet, så att exaktheten kan återges vid behov.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Referenssystem

0 Horisontalt koordinatsystem

1 Vertikalt koordinatsystem

Andra indikator (Ind. 2) Referensmetod

0 Geografisk

1 Kartprojektion

2 Rutnätskoordinater

3 Lokalt plankoordinatssystem

4 Lokalt

5 Geodetisk modell

6 Höjd

7 Metod specificerad i ‡2

8 Djup

Delfält

a Namn (NR)

b Enhet för koordinater eller avstånd (NR)

c Upplösning i latitud (NR)

d Upplösning i longitud (NR)

e Standardparallell latitud eller latitud för sned linje (R)

f Longitud för sned linje (R)

g Centralmeridian longitud eller longitud för projektionscentrum (NR)

h Latitud för projektionscentrum eller origo (NR)

i Östlig differens (false easting) (NR)

j Nordlig differens (false northing) (NR)

k Skalfaktor (NR)

l Perspektivpunktens höjd över ytan (NR)

m Azimutvinkel (NR)

n Longitud för azimutens mätpunkt eller rak vertikal longitud från polen (NR)

o LANDSAT-nummer och omdrevsnummer (NR)

p Zonidentifikation (NR)

q Ellipsoidens namn (NR)

r Halva storaxeln (NR)

s Nämnaren i bråktalet för avplattning (NR)

t Vertikal upplösning (NR)

u Metod för vertikal kodning (NR)

v Beskrivning av projektion eller nät (NR)

w Information om lokalt plankoordinat- eller georeferenssystem (NR)

2 Referensmetod (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

342 01 ‡a Polyconic ‡g 0.9996 ‡h 0 ‡i 500,000 ‡j0

342 16 ‡a National geodetic vertical datum of 1929 ‡v 1 ‡b meters ‡w Implicit coordinates

342 00 ‡c 0.0004 ‡d 0.0004 ‡b Decimal degrees

342 05 ‡s World geodetic system 72 ‡t 6378135 ‡u 298.26

342 18 ‡a Lowest astronomical tide

342 05 ‡a World Geodetic System 1984 (WGS-84) ‡c 0.0000001 ‡d 0.0000001*‡b* Degrees, Minutes, and Decimal seconds ‡q World Geodetic System 1984 (WGS-84) ‡r 6378137.0 ‡s 298.257223563

342 02 ‡a Universal Transverse Mercator ‡p 13 ‡k 0.9996 ‡g -105.00 ‡h 0.00 ‡i 500,000 ‡j 0.0

342 18 ‡a NGVD 1929 ‡t 0.01 ‡b feet ‡u Explicit depth coordinate included with horizontal coordinates

  • No labels