337 - Medietyp (R)

Medietypen beskriver det generella medium eller den generella utrustning som krävs för att använda en resurs. Fältet kan användas som alternativ till - eller tillsammans med - kod för bäraregenskap (007/00). Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista.

Då flera medietyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a (term) eller ‡b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 337-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Term för medietyp (R)

b Kod för medietyp (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för typsystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

337 ## ‡a audio ‡2 marcmedia

337 ## ‡b u ‡2 marcmedia ‡3 liner notes

337 ## a audio b s 0 (uri)http://id.loc.gov/vocabulary/mediaTypes/s 2 rdamedia

  • No labels