336 - Innehållstyp (R)

Fältet kan användas för att precisera den mer allmänna medietypskoden i postetiketten (000/06). Då flera innehållstyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a (term) eller ‡b (kod) av samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 336-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Term för innehållstyp (R)

b Kod för innehållstyp (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för typsystem (R)
Koden tas från en förteckning, se Genre/Form Code and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R).
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

336 ## ‡a performed music ‡2 marccontent

336 ## ‡b txt ‡2 marccontent ‡3 liner notes

336 ## ‡a Text

336 ## a performed music b prm 0 (uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm 2 rdacontent

  • No labels