Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

321 - Tidigare frekvens (R)

Verkets eller dess uppdaterings tidigare utgivningsfrekvens, då nuvarande frekvens har angetts i fält 310.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Tidigare frekvens (NR)

b Giltighetstid för denna frekvens (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

321 ## ‡a Kymmenen numeroa vuodessa, ‡b 1982-1984

321 ## ‡a Varje månad, ‡b mars 1972 - december 1980

321 ## ‡a Två gånger per år, ‡b 1981-1982

321 ## ‡a Oregelbunden, ‡b 1966-1983

321 ## ‡a Päivitys kerran kuukaudessa, ‡b 1998-2000

321 ## a 2 nr/år

  • No labels