Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

307 - Tillgänglighetstider (R)

Här anges dag och/eller klockslag, då verket är tillgängligt.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# "Tillgänglig"

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Tider (NR)

b Övrig information (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

307 ## ‡a M-F, 6:30am-9:00pm (EST); ‡b with brief interruptions for periodic update/backup of data.

307 ## ‡a Daily, 7am-7pm; ‡b text files only.

  • No labels