Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

083 - Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Kompletterande klassifikationskod, som kan användas som ämnesingång tillsammans med den primära klassifikation som angivits i fält 082. Klassifikationenssystemets ursprung: Dewey Decimal Classification and Relative IndexAbridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, och deras elektroniska uppdateringar. Sedan 1997 har uppdateringar givits i dokumentet DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

0 Fullständig upplaga

1 Förkortad upplaga

7 Annan upplaga specificerad i delfält ‡2

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a DDK klassifikationskod (R)

c DDK-klassifikation - avslutande kod i intervall (R)
Kan användas vid klassifikationsintervall, när början av intervallet är angivet i delfält ‡a.

m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtillämpning  och b: alternativ tillämpning

q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Anges kod enligt MARC Code List for Organizations

y Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning eller tilläggstabell (R)
Anges med siffror, "1" (första/enda tilläggstabellen) resp. "2", "3" etc. (andra och följande tilläggstabell/er).

z Tabellidentifikation (R)
Nummer på den tabell som klassifikationen i ‡a har hämtats. Tabellnummer (‡z) ska föregå sammanhörande klassifkationskod (‡a).

2 Upplaga (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

083 0# ‡z 2 ‡a 4947 ‡2 22

083 0# ‡a 598.099 ‡2 22

  • No labels