Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

083 - Sekundär DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Kompletterande klassifikationskod, som kan användas som ämnesingång tillsammans med den primära klassifikation som angivits i fält 082. Klassifikationenssystemets ursprung: Dewey Decimal Classification and Relative IndexAbridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, och deras elektroniska uppdateringar. Sedan 1997 har uppdateringar givits i dokumentet DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

0 Fullständig upplaga

1 Förkortad upplaga

7 Annan upplaga specificerad i delfält ‡2

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a DDK klassifikationskod (R)

‡c DDK-klassifikation - avslutande kod i intervall (R)
Kan användas vid klassifikationsintervall, när början av intervallet är angivet i delfält ‡a.

‡m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtillämpning  och b: alternativ tillämpning

‡q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Anges kod enligt MARC Code List for Organizations

‡y Sekvensnummer eller annan identifikation för intern underordning eller tilläggstabell (R)
Anges med siffror, "1" (första/enda tilläggstabellen) resp. "2", "3" etc. (andra och följande tilläggstabell/er).

‡z Tabellidentifikation (R)
Nummer på den tabell som klassifikationen i ‡a har hämtats. Tabellnummer (‡z) ska föregå sammanhörande klassifkationskod (‡a).

‡2 Upplageuppgifter (NR)
Uppgifter om vilken upplaga av Dewey som använts vid beskrivning. Om Dewey-klassifikationen angetts från en tryckt publikation, ange upplagans nummer (använd nummer 23 för print-on-demand), snedstreck ( / ), upplagans språkkod, snedstreck ( / ) och utgivnings- eller tryckår. Om Dewey klassificeringen angetts från en elektronisk publikation, ange upplagans nummer (för WebDewey använd nummer 23 eller 22 beroende på upplaga), snedstreck ( / ), upplagans språkkod, snedstreck ( / ) och datum för när klassificeringen gjorts. Tidsangivelser anges enligt EDTF-standarden och anges i formen ÅÅÅÅMMDD.

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

083 0# ‡z 2 ‡a 4947 ‡2 22

083 0# ‡a 598.099 ‡2 22

083 0# ‡a 968.87/02 2 23/eng/20190402

  • No labels