Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

082 - DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Klassifikationenssystemets ursprung:Dewey Decimal Classification and Relative Index Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, och deras elektroniska uppdateringar. Sedan 1997 har uppdateringarna givits i dokumentet DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

0 Fullständig upplaga

1 Förkortad upplaga

7 Annan upplaga specificerad i delfält ‡2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

# Uppgift saknas

0 Tilldelad av LC

4 Tilldelad av annan instans

Delfält

‡a DDK klassifikationskod (R)

‡b Ordningselement i uppställningen (NR)

‡m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtilämpning och b: alternativ tillämpning

‡q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Organizations.

‡2 Upplageuppgifter (NR)
Uppgifter om vilken upplaga av Dewey som använts vid beskrivning. Olika upplagor anges i egna 082-fält. Om Dewey-klassifikationen angetts från en tryckt publikation, ange upplagans nummer (använd nummer 23 för print-on-demand), snedstreck ( / ), upplagans språkkod, snedstreck ( / ) och utgivnings- eller tryckår. Om Dewey klassificeringen angetts från en elektronisk publikation, ange upplagans nummer (för WebDewey använd nummer 23 eller 22 beroende på upplaga), snedstreck ( / ), upplagans språkkod, snedstreck ( / ) och datum för när klassificeringen gjorts. Tidsangivelser anges enligt EDTF-standarden och anges i formen ÅÅÅÅMMDD.

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

082 00 ‡a 388/.0919 ‡2 22

082 10 ‡a 914.3 ‡2 13

082 00 ‡a 343.7306/8 ‡a 347.30368 ‡2 20

082 74 ‡a 839.82 ‡2 5/nor ‡q NO-OsNB

  • No labels